نوشته‌ها

کفسابی سنگ دهبید در جردن شمال تهران توسط گروه نظافتی شفق انجام شده است

کفسابی انواع سنگ ها و کفسابی سنگ دهبید در جردن انجام شده است.

گروه کفسابی شفق با داشتن دستگاه های ایتالیایی بهترین ساب زنی را برای ساختمان های شمال تهران انجام می دهد