کفسابی پارکتکفسابی پارکت

کفسابی پارکت امکان پذیر است ؟ چطور این کار را انجام می دهیم ؟

کفسابی پارکت یعنی بعد از نصب پارکت و مخصوصا در هنگام اسباب کشی منزل با حرکت دادن وسایل سنگین روی پارکت ها مثل یخچال و میز و کمد و … خط هایی روی پارکت ایجاد می شود. ما با دستگاه های پارکت سابی این خطوط را از بین میبریم و بعد از اتمام کار از رزین مخصوص پارکت استفاده میکنیم