کفسابی نانو - نانو سابکفسابی نانو - نانو ساب

کفسابی نانو چیست و کاربرد مواد نانو در ساب زنی !

کفسابی نانو یا نانو ساب اصطلاحی است که به کفسابی با مواد نانو گفته می شود. در واقع کفسابی با مواد نانو را بعد از کفسابی کلی انجام می دهیم و بعث براقیت و شفافیت بیشتر سنگ شده و از خط افتادن بر روی سنگ ها جلوگیری میکند و همچنین از جذب آلودگی ها و گرد و غبار و کثیفی به سنگ جلوگیری می کند.