کفسابی سرامیککفسابی سرامیک

کفسابی سرامیک یا شستشوی سرامیک با دستگاه کفسابی ؟

کفسابی سرامیک اصطلاحی است که به شستشوی سرامیک ها با دستگاه کفسابی گفته می شود. چون سرامیک را نمی توان کفسابی کرد و منظور از کفسابی برداشتن یک لایه از سنگ می باشد. پس در صورتی که سرامیک ساختمان شما کثیف شده و یا مصالح ساختمانی به آن چسبیده باشد می توان با دستگاه های کفسابی آن را شستشو داد تا مثل روز اولش شود