کفسابی بتنکفسابی بتن

کفسابی بتن چیست و در کجاها کاربرد دارد ؟

کفسابی بتن معمولا بعد از اتمام کار در ساختمان های نوساز انجام می شود و در این حالت کارفرما اگر قصد اجرای پارکت برای کف ساختمان داشته باشد قبل از اجرا بتن را کفسابی می کنیم تا کملا صاف شود و پستی بلندی و ناهمواری در سطح وجود نداشته باشد. همچنین بعضی پارکینگ ها هم کف بتنی دارند که کفسابی بتن مناسب می باشد.