قیمت کفسابی پارکینگ

قیمت کفسابی پارکینگ

در کفسابی پارکینگ گروه ما سعی خود را می کند که کف سابی پارکینگ با دقت بالایی

به اجرا در آورد زیرا با وجود حتی يک خط بعد از کفسابی پارکینگ موجب اجتماع سیاهی میشود

که ظاهر سنگ را خراب و به مرور زمان باعث از بین رفتن لعاب روی سنگ می شود

 

 

کفسابی پارکینگ ارزان

در بعضی از پروژه ها قبلا سنگ کف پارکینگ ساب خورده است که نسبت به سنگ های ساب نخورده

با قیمت پايين تری اجرا میشود

 

گروه ما با داشتن چندین اکیپ مجرب و کاردان به دنبال قیمت کمتر و کیفیت برتر است